پاسخ به منکران وحی و پیامبری فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

با توجه به اینکه خداوند به انسان، عقل و وجدان عطا کرده است، چه نیازی به وحی و پیامبر و ائمه می باشد؟

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;