داستانهای بهلول حکیم عطار طماع فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

بهلول 039 بهلول دانا، بهلول مجنون کوفی یا ابو وهب بن عمرو صیرفی کوفی، یکی از عقلای مجانین سدهٔ دوم هجری و معاصر هارون الرشید لعنت الله بود وی در کوفه نشو و نما یافت و مردم محل او را با نام بهلول دانا می نامیدند هارون و خلفای دیگر از او موعظه می طلبیدند او در همان شهر ادب می آموخت و سپس خود را به دیوانگی زد او در سال ۱۹۰ قمری درگذشت بهلول را از شاگردان امام کاظم دانسته اند زمانی که از سوی هارون الرشید در معرض خطر قرار گرفت خود را به جنون زد ولی در مواقع لزوم به مردم پند واندرز می داد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;