دوای شهوت ، همسر است

دسته بندی :

توضیخات :

استاد قرائتی می گوید غفلت و شهوت باعث آسیب انسان است ، دوای غفلت نماز و دوای شهوت ازدواج است و

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;