انجام تحلیل آماری تحلیل آماری با SPSS، قسمت سوم، تبریز فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

انجام تحلیل آماری، امکان سنجی، عارضه یابی صنعتی و خدمات پژوهشی دکتر شهنوازی استادیار پژوهش و عضو هیات علمی ، ۰۹۱۴۴۱۶۳۸۶۰

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;