آیا افراد کنجکاو، گستاخ هستند؟ فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

بعضی اشخاصی که ذهن شان بسته است و اطمینان را خوراک خودشان می دانند، می گویند کنجکاوی گستاخی است و افراد کنجکاو گستاخ هستند و به این افراد ایراد می گیرند افراد کنجکاو، نه در مسائل جزئی بلکه در بنیادی ترین مسائل، کنجکاو هستند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;