ماجرای ازدواج امیر جعفری با ریما رامین فر در دورهمی فیلم

;