تحلیل آماری با SPSS، قسمت نهم، تبریز فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

انجام تحلیل آماری، امکانسنجی و خدمات پژوهشی دکتر شهنوازی استادیار پژوهش و عضو هیات علمی ، 09144163860، کارگاه تحلیل آماری http t me drshahnavazi ، کارگاه امکانسنجی http t me comfarexpert ، کارگاه اقتصاد پژوهش http t me researcheconomics ، کارگاه مدیریت بهره وری http t me productivitymanagement ، کارگاه الگوهای ذهنی http t me mindmapper

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;