برشی از خاطرات از زبان سردار شهید حسین همدانی فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

محبوبیت و نفوذ امام خمینی در مردم کردستان

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;