داستانهای بهلول حکیم عطار طماع فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

بهلول 039 بهلول دانا، بهلول مجنون کوفی یا ابو وهب بن عمرو صیرفی کوفی، یکی از عقلای مجانین سدهٔ دوم هجری و معاصر هارون zwnj الرشید لعنت الله بود وی در کوفه نشو و نما یافت و مردم محل او را با نام بهلول دانا می zwnj نامیدند هارون و خلفای دیگر از او موعظه می zwnj طلبیدند او در همان شهر ادب می zwnj آموخت و سپس خود را به دیوانگی زد او در سال ۱۹۰ قمری درگذشت بهلول را از شاگردان امام کاظم دانسته zwnj اند زمانی که از سوی هارون zwnj الرشید در معرض خطر قرار گرفت خود را به جنون زد ولی در مواقع لزوم به مردم پند واندرز می zwnj داد بهلول به معنی

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;