اعتراض دانشجویان دانشگاه صدوقی یزد به وضعیت غذا و خوابگاه فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

اعتراض دانشجویان دانشکده شهید صدوقی یزد به مصموم بودن سلف دانشگاه و اتاق های خوابگاه که 8نفر ظریفت داشت حالا شده 16 نفری

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;