از این عصبانیت بمیر کیلیپ

دسته بندی :

توضیخات :

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 171 دشمن ما از اقتدار ما، از حرکت ما، از همین انگیزه‌ای که شما برای پیشرفت علمی و پیشرفت کشور دارید، بشدّت عصبانی است؛ دشمن عصبانی است دشمن هرجور که بتواند، از دور و نزدیک، وضع کشور را دقیقاً مورد مراقبت قرار داده و از افزایش اقتدار کشور بشدّت نگران است خیلی روشن است برای همه‌ی ناظران بین‌المللی که ایرانِ امروز با ایرانِ چهل سال قبل، از زمین تا آسمان فرق کرده است ما یک کشور و ملّت درجه‌ی چند و عقب‌افتاده و محکومِ اوامرِ این ‌و آن بودیم؛ امّا امروز یک کشور اثرگذار، متنفّذ و مشغول حرکت در جادّه‌ی اقتدار هستیم اقتدار علمی، اقتدار سیاسی و داریم حرکت میکنیم؛ این کاملاً محسوس است دشمن از این ناراحت و عصبانی است 187 ۱۳۹۶ ۷ ۲۶

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;