از بزرگترین اختراعات بشر چاپ کیلیپ

دسته بندی :

توضیخات :

چینی ها و ژاپنی ها ابتدا چاپ کتاب را در قرن پنجم اختراع کردند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;