فقط یک راه وجود دارد؛ زندگی با افتخار

دسته بندی :

توضیخات :

آیا انسان باید در هر زمانه و جامعه ای پیرو اکثریت جامعه باشد و به رنگ آنان درآید، حتی با اینکه می داند راه و سلوک جامعه اش اشتباه است ؟و یا باید برخیزد و نه تنها راه درست را انتخاب کند بلکه راه درست را به سایرین نیز بیاموزد؟؟ قطعا برای انسان های معمولی این کاری بس دشوار و انتخابی بزرگ به حساب می آید، اما همه ما یک الگوی تاریخی داریم که راه را برایمان روشن

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;