اثر کواندا

دسته بندی :

توضیخات :

پدیده ای در مکانیک شاره ها است که مطابق آن شاره های جتی که در راستای خط راست از نزدیکی یک سطح خمیدهٔ کوژ می گذرند، به سمت آن سطح متمایل می شوند علت این پدیده آن است که بر اثر انتقال تکانهٔ تلاطمِ جت به هوایِ بین سطح و جت، این بخش از هوا شتاب می گیرد، اما به علت وجود سطح و مانع شدن آن از جایگزین شدن هوا، فشار در آن ناحیه کاهش می یابد که خود منجر به کشیده شدن شارهٔ جت به سمت این ناحیه می شود

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;