حال همه ما خوب است اما تو باور نکن

دسته بندی :

توضیخات :

Kimiya Monfared Poem Seyyed Ali Salehi Nameh ha awalin nameh kimiyamonfared شعر از سیدعلی صالحی از کتاب نامه ها، اولین نامه اجرا کیمیا خ منفرد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;