ارشدصالحی و تشویق ترکهای عراق به دفاع

دسته بندی :

توضیخات :

ارشد صالحی رئیس جبهه ترکمان ترکهای عراق

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;