تریلر مستند ۲۰۱۶ The Blackout Experiments

دسته بندی :

توضیخات :

در این مستند عده ای داوطلبانه در بازی های دردناک و مازوخیستی شرکت می کنند و اتفاق های پیش بینی نشده ای را تجربه می کنند که از سرحد تحمل شان خارج می شود و از نظر روانی آن ها را به چالش می کشد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;