متشکریم مایکل

دسته بندی :

توضیخات :

ممنون که هیچ وقت دست برنداشتی ممنون که هیچ وقت تسلیم نشدی ممنونم که هیچ وقت تسلیم نشدی ممنون که به ما دریچه ی بصیرت رو نشون دادی ممنون که تنش هات رو پوشوندی ممنون که به ما امید بخشیدی ممنونیم مایکل ممنونیم مایکل ممنونیم مایکل

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;