کمپین quot من می توانم quot لوازم خانگی کن

دسته بندی :

توضیخات :

چقدر حاضری واسه رویاهات بجنگی؟ با خودت، با عادت هات، با همۀ چیزایی که تو سرته، با صدایی که مدام تو ذهنت می گه نمی شه، نمی تونی قراره لوازم خانگی کن، از کسانی که توی کمپین من می توانم شرکت می کنن، حمایت کنه تا به خواسته هاشون برسن lkiran com نخستین پایگاه خبری لوازم خانگی ایران

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;