منظور از اهل البیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند؟ کیلیپ

دسته بندی :

توضیخات :

منظور از اهل البیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند؟ منظور از اهل البیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند؟ منظور البیت تطهیر کسانی هستند؟ a href http www dalfak com w vg0td3 D9 85 D9 86 D8 B8 D9 88 D8 B1 D8 A7 D8 B2 D8 A7 D9 87 D9 84 D8 A7 D9 84 D8 A8 DB 8C D8 AA D8 AF D8 B1 D8 A2 DB 8C D9 87 D8 AA D8 B7 D9 87 DB 8C D8 B1 DA 86 D9 87 DA A9 D8 B3 D8 A7 D9 86 DB 8C D9 87 D8 B3 D8 AA D9 86 D8 AF D8 9F img src http www dalfak com etc mm jpg a

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;