روغن پالم سر سفره مردم

دسته بندی :

توضیخات :

روغن پالم که وزارت بهداشت بارها درباره مضرات آن هشدار داده شده همچنان در روغنهای مصرفی مردم استفاده می شود؛ با مجوز وزارت بهداشت

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;