روغن موتور بنزول فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

روغن موتور بنزول خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا جهت کنترل فرسایش قطعات موتور افزایش قدرت و دور موتور و همچنین کنترل و حفظ کیفیت روغن حفظ گرانروی روغن در طول زمان مصرف به دلیل پایداری برشی ممتاز استارت اسان موتور ورسیدن سریع روغن به قطعات موتور به منظور روانکاوی در دماهای پایین قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالوژیکی قطعات موتور

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;