واکنش رشیدپور به انتقال خونین سفارت آمریکا به قدس فیلم

;