شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان شناسایی و الولیت بندی عو کیلیپ

دسته بندی :

توضیخات :

شناسایی مدل رهبری کارآمد جهت افزایش انگیزش شغلی کارکنان شناسایی و الولیت بندی عوامل کلیدی تاثیر گذار برهزینه های پروژه های ساختمانی و ارایه راهکار درراستای جلوگیری از احتمال افزایش هزینه استراتژی پاسخ به ریسک خطاهای طراحی معماری در پروژه not های س a href http www dalfak com w ukn3nv D8 B4 D9 86 D8 A7 D8 B3 D8 A7 DB 8C DB 8C D9 85 D8 AF D9 84 D8 B1 D9 87 D8 A8 D8 B1 DB 8C DA A9 D8 A7 D8 B1 D8 A2 D9 85 D8 AF D8 AC D9 87 D8 AA D8 A7 D9 81 D8 B2 D8 A7 DB 8C D8 B4 D8 A7 D9 86 DA AF DB 8C D8 B2 D8 B4 D8 B4 D8 BA D9 84 DB 8C DA A9 D8 A7 D8 B1 DA A9 D9 86 D8 A7 D9 86 D8 B4 D9 86 D8 A7 D8 B3 D8 A7 DB 8C DB 8C D9 88 D8 A7 D9 84 D9 88 D9 84 DB 8C D8 AA D8 A8 D9 86 D8 AF DB 8C D8 B9 D9 88 img src http www dalfak com etc mm jpg a

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;