دستگیری داعشی ها در موصل توسط پیشمرگه ها عراق سوریه

;