گریه جواد خیابانی

دسته بندی :

توضیخات :

فیش حقوقی ام خجالت آور است اما برایم مهم نیست احترامی كه مردم می گذارند به اندازه هزار كاخ و ویلا ارزش دارد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;