هنگام سخنرانی ترامپ یکی الله اکبرگفت کم مونده بود سکته فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

هنگام سخنرانی ترامپ یکی الله اکبر گفت کم مونده بود سکته کنه، فکر كرد انتحاریه www nikru ir

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;