ترور اهواز مشکوک است فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

ترور اهواز مشکوک است من رزمنده و جانباز و برادرشهید هستم در این زمان و دران مکان و نحوه تیراندازی این کار تروریست دشمن سپاه و بسیج نیست این کار ساخته ناشیانه بود

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;