واکنش طنز خواننده لبنانی به ادعاهای نتانیاهو فیلم

;