سکانسی زیبا از سریال خانه سبز با صدای مرحوم خسرو شکیبایی فلزیاب طلایاب فیلم

;