دکلمه زیبا توسط خسرو شکیبایی فلزیاب طلایاب فیلم

;