پیام استاد رائفی پور از حرم مطهر رضوی در اولین روز از سال ۱۳۹۸ فیلم

;