تحریم یک میلیارد دلاری تازه آمریکا علیه ایران فیلم

;