مجموعه انیمیشن بل بشو خسارت فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

در ساختمان ها و مجتمعات مسکونی حق خسارت زدن به محیط هایی که برای کل ساکنین هست را ندارد و در صورت انجام این عمل باید هزینه این خسارت وارده را جبران کند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;