روشنی شمس و مه، ز آجر گنبد زرد رضاست فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

روشنی شمس و مه، ز آجر گنبد زرد رضاست صحن با صفای او، مدینه و مکه و کرببلاست بنده ی گدا کجا، که شاملِ لطف رضا بشود عبدِ بی حیا کجا، که زائرِ کربُبَلا بشود

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;