رادیوگرام راه مقابله با جنگ اقتصادی چیست؟ فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

راه مقابله با جنگ اقتصادی پرداختن به اقتصاد خودمان و چشم دوختن به نیروی انسانی با ارزش داخلی است

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;