تیزر جدید آهنگ عاشقترینم از پدرام پالیز عزیز خداییش صداش قشنگه فیلم

;