همسران خود را نسبت به خود تربیت کنید

دسته بندی :

توضیخات :

همیشه همسران ساده ترین راه را انتخاب میکنند برای بیان خواسته هایشان انتخاب میکنند ساده ترین راه چیست؟؟؟؟قهر ، بحث ، دعوا که بنیان خانواده را سست میکند نحوه ی آموزش همسران را بیاموزید قبل ازاینکه روابط بد بین فردی باعث آشفتگی شما شود

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;