اطفاء حریق ضایعات، شرکت کرمان موتور فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

استفاده از خودرو آتش نشانی ساخت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت جهت اطفاء حریق ضایعات، شرکت کرمان موتور

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;