شکار ناقص و مرگ دردناک مبارزه تا آخرین نفس فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

در این قسمت شاهد شکار ناقص گاومیش توسط شیر و در نهایت مرگ دردناک شیر توسط گاومیش خواهید بود شیر تا آخرین لحظه میجنگه

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;