علاقه فراوان طیور به خوردن میلورم فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

علاقه فراوان طیور به خوزدن میلورم میلورم موجب افزایش نطفه در طیور تخم گذار افزایش مقدار زنده مانی جوجه ها افزایش تعداد تخم گذاری مقاومت در مقابل بیماری ها و میشود میلان ورم

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;