برنامه شبی با عبدی ودود مؤذن زاده فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

شاکله کلی برنامه laquo شبی با عبدی raquo به zwnj نوعی بازآفرینی و خاطره بازی با کاراکترهایی است که آقای عبدی در سریال zwnj ها و فیلم zwnj های مختلف بازی کرده zwnj اند بخشی از برنامه با حضور تعدادی از کسانی است که در آن فیلم و سریال zwnj ها با عبدی هم zwnj بازی بودند و بخش گفت zwnj وگو و ارتباط صمیمی با مردم اعم از هنرمند و غیر هنرمند نیز از جمله قسمت zwnj های این برنامه است

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;