منم فاطی بازنشر کنید و توضیحات فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

منم فاطی بدبخت که ازبین رفت هیچ کس هم نفهمیدم ؟ هکم کردن ۹0خورده ای دنبال کننده رفت بر باد از بین رفتن اگه دیگه دوستمون ندارید چون دیگه دنبال کننده هام کمه که چه عرض کنم ندارم ؟ من میرم پس صیص خونی پیدا کنم

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;