دهمین سفر عکاسی عکاسان عاشورایی برگزیده گرنت عکاسی اهل حرم فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

سفر عکاسی عکاسان عاشورایی که در راستای تکمیل طرح laquo فراخوان عکس اهل حرم raquo و در مسیر پروژه مستندسازی از عاشورا تا عاشورا برگزار شد، با ثبت بیش از یکصدهزار فریم فایل تولید شده پایان یافت فرصت حضور در طرح laquo از عاشورا تا عاشورا raquo مجالی بود تا عکاسان این پروژه با شناخت هیجان های بر سطح نشسته و ثبت شده در این موضوع که اغلب با عنوان مستندسازی از آنها یاد می شود شناسایی کرده و با تمرکز بر رویکرد نشانه شناسی آئینی و زیبایی شنایی عاشورایی ، با نگاهی پرورش یافته در محیط های مرتبط با سوگواری در ماه محرّم اقدام نمایند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;