روزی که امام زمان ظهور کند فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

اولین روز جمعه تاریخ، آخرین روز عصر غیبت laquo تو raquo ، در نماز جماعت واجب، اقتدا می کنم به حضرت laquo تو raquo جمع ما با laquo تو raquo جمع خواهد شد، و در آن روز جمعه موعود، تازه پی می بریم اینهمه سال، آنچه بی laquo تو raquo گذشت جمعه نبود آخرِ هفته های ما بی laquo تو raquo ، روز تعطیل بود و تنهایی اولین جمعه با laquo تو raquo می آید جمعه روزی است که laquo تو raquo می آیی

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;