مدرسه zwnj ای در آفریقا که دانش zwnj آموزان در کلاسی پر از آب در حال تحصیل هستند فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

الجزیره انگلیسی نوشته که معلوم نیست این کلاس درس در کدام کشور آفریقایی قرار دارد و از مخاطبان خواسته اگر آن را می zwnj شناسند معرفی کنند RaaviOnline

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;