نحوه نصب راه پله دراج فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

راه پله دراج هم به شیوه مستقیم نصب می شوند و پله در جای خود قرار می گیرد و بعد از تست محکم می شود هم به شیوه غیر مستقیم که در آن قرارهای پیش ساخته در جای خود محکم شده بعد از اتمام نماکاری پله در جای خود روی قرار رفته و مهره ها محکم بسته می شوند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;