تبیین فتنه ی 98 تحلیلی بسیار عجیب از استاد آیت الله حامد وفسی فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

گوشزد و هشدار نسبت به خطرات تفّکر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی جریان فتنه به دنبال تسلیم رهبری و پذیرش تحت الحمایگی آمریکا

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;