سجده برای قطب، قطب پرستی در فرقه گنابادی و سایر فرق صوفیه فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

در فرقه های صوفیه قطب خداست و جزئی از خداست که دگرگون و ظاهر شده اینها مثل هندوهاست و ادعا دارند خدا مثل آب است و مخلوقاتش مثل بخار و برف و تگرگ و موجند در که در واقع آب و دگرگونیهای خود آب و همجنس آنند همانطور که مولوی صوفی صاحب مثنوی سروده سوی کل خود رو ای جزو خدا و؛ هر لحظه به شکلی بت عیار خدا در آمد با اینحال اینها با تزویر ادعای مسلمان بودن دارند در حالیکه در اسلام طبق قرآن و احادیث پیغمبر خدا و دوازده امام ما با دلایل عقلی؛ خداوند متفاوت است از مخلوقاتش و هیچگونه شباهتی به آنها ندارد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;