برجام در مجلس فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

شعر طنزی در باره برجام و اظهار نظرهای برخی مقامات

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;